Hírek


Május 4. a Tűzoltók Napja

2020-05-04 14:55:48

Május 4. Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének ünnepe, 1991 óta ez a nap a Tűzoltók Napja. Az elmúlt 19 évben egyszer sem fordult még elő, hogy ne lehetett volna méltóképpen, színvonalas rendezvényekkel megünnepelni ezt a napot.

A Magyar Tűzoltó Szövetség megalakulásának 150. évfordulója alkalmából az idei évre az elmúlt másfél évszázadhoz méltó jubileumi rendezvénysorozatot tervezett. A körülöttünk zajló események hatására viszont felelősségünk tudatában csak egyféleképpen dönthetünk azáltal, hogy lehetőségeinkhez mérten részt vállalunk a hazánkat is érintő pandémia veszély kockázatának csökkentésében.

Az idén védőszentünkre, Szent Flóriánra másképpen kell emlékeznünk, más módon ünnepeljük meg május 04-ét, az Országos Tűzoltó Napot is. A jubileumi év tervezett eseményeit nem elhagyjuk, hanem időben elhalasztjuk és később, méltó módon megrendezzük. A pandémia okozta veszélyben a tűzoltók esküjükhöz híven bátran, önzetlenül és példamutató fegyelemmel – ahogy bármikor – helyt állnak és segítséget nyújtanak, így az önként vállalt hivatásuknak megfelelően szolgálják a közbiztonságot.

A jelenlegi nehézségeken összefogással éppúgy úrrá leszünk, mint tettük azt bármely korábbi időszakban, határainkon innen vagy túl. A tűzoltók mindig másokért kockáztatták életüket, legyen a veszély forrása akár civilizációs vagy természeti jellegű. A magyar tűzoltókat az elmúlt 150 év történelmi viharai, kihívásai hitükben, elszántságukban megerősítették, hivatásbeli és nemzeti összetartozásunkat örökre összekovácsolták. A tűzoltók önként vállalt hivatásukat ellátva haladnak a dicső múltból a méltó jövőbe oly módon, hogy az elődök példáját követve, utat mutatnak az utánuk következőknek is. 

A jelmondatunk örökérvényű, ezért a jelen körülményekre is kifejezetten igaz:

„Istennek dicsőség, egymásnak segítség!”

 


Illusztráció: a Magyar Nemzeti Bank által az MTSZ és a szervezett tűzoltás 150 éves évfordulójára kibocsátott 50 Ft-os pénzforgalmi érme első napi veretének díszcsomagolásos képe

Vissza