Rólunk


1909. április 21-én megalakult az Esztergom vármegyei tűzoltó szövetség, melyhez az esztergomi és a párkányi járás, valamint Esztergom tartozott. A szövetség közigazgatási elnöke Dr. Perényi Kálmán főispán, ügyvezető elnök: B. Kobek Kornél alispán és a titkár: László István lett.

A szövetséghez 21 tűzoltó testület tartozott. Majd 1912. szeptember 1-jén megalakult a Komárom Vármegyei Tűzoltó szövetség, melyhez a gesztesi és a tatai járáson kívül Komárom város tartozott. A szövetség elnöke Csernák Hugó, az Ácsi Önkéntes Tűzoltó Testület parancsnoka lett.

A vármegyei szövetség fő feladatai:

  • tűzrendészeti szabályrendeletek kiadása
  • az önkéntes tűzoltó testületek megalakításának szorgalmazása
  • versenyek, tanfolyamok szervezése

1923-ban a Trianoni döntést követően a két határmegyét közigazgatásilag ideiglenesen egyesítették, így 1924-ben a két vármegye tűzoltó szövetsége is egyesült, Komárom és Esztergom vármegyei Tűzoltó Szövetség néven. Ekkor 47 működő tűzoltóság volt a két vármegye területén.

1925-ben 154 fecskendő, 82 vízhordó lajt kocsi és 9840 méter nyomótömlő volt a két vármegyében. Az egyesített vármegyei tűzoltó szövetség védnöke: Dr. Huszár Aladár főispán, a közigazgatási elnök: Palkovics László alispán, az elnök: Dr. Csernák Hugó m.kir. kormányfőtanácsos, az Ácsi cukorgyár igazgatója, ügyvezető elnök: Reviczky Elemér főszolgabíró és a titkár: Górecz Géza.

1938-ban a két vármegye ismét szétvált. 1939.március 18.-án Reviczky István Komárom megyei alispán elnöklete alatt a Komárom vármegyei Tűzoltó Szövetség újjáalakult.

1945-ben egy rendelet (10280/1945. ME) az addigi önkéntes tűzoltó egyesületek megszűnésével a településeket tűzoltóság fenntartására kötelezte.

A 271000/1946. BM rendelet elrendelte, hogy minden településen legyen tűzoltóság. 1948. március 31-ig kellett végrehajtani a községi tűzoltóságok újjászervezését.

1947 júniusában létrehozták az Országos Tűzoltó Főparancsnokságot, melynek feladata, többek között a vidék tűzvédelmének kiépítése volt. A Főparancsnokság azonban elsősorban a körzeti állami tűzoltóságok felállítását szorgalmazta, így elhanyagolta a községi tűzoltóságok szervezését.

1950 novemberében a megye területén 60 községi tűzoltóság (985 fő) működött.

1951. június 12-én a Belügyminiszter kiadta az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek és termelőszövetkezeti csoportok tűzrendészetéről szóló 367800/1951 számú BM rendeletét.

A rendelet szerint a felszereléseket a Belügyminiszter szerezte be és az osztályparancsnokságokon keresztül osztották ki. Ez a szabályozás az 1956-ban kiadott tűzvédelmi jogszabályokig volt érvényben.

Megyénk területén 1961-ben 2060 önkéntes tűzoltó volt, 1973-ban 69 önkéntes tűzoltóságnál 2543 fő volt a taglétszám. 1982-ben az önkéntes tűzoltóságok (egyesületek) 6 db gépjárműfecskendővel, 1 db vízszállító gépjárművel, 30 db ZUK gépkocsival és 58 db kismotorfecskendővel rendelkeztek.

Az 1989-ben bekövetkezett társadalmi és gazdasági rendszerváltás jelentősen éreztette hatását az önkéntes tűzoltóságok tevékenységében is.

Az 1989. évi II. törvény (az egyesületi jogról szóló) alapján az önkéntes tűzoltó egyesület is önkéntes alapon szerveződhet. (Tevékenységét, működésének formáját és célját önmaga és önmagának határozza meg.)

1990. augusztus 31-én újjáalakult a Megyei Tűzoltó Szövetség.

Elnök:  Roboz József – Mocsa község polgármestere

Titkár:  Busa János – Komárom-Esztergom Megyei tűzoltóparancsnok-helyettes

Ügyintéző: Marjai Ágnes – Komárom-Esztergom Megyei főelőadó

Tagok: 

  • Recsák László- Tardosbánya
  • Kosztolányi István- Ács
  • Donner János – Kisbér
  • Hégli Elemér –Dorog

1992. április 16-án diáktűzoltó szekció alakult, vezetője Mogyorósi József tűzoltó százados.

Az 1996. évi XXXI. törvény alapján: „Az önkéntes tűzoltóság a települési önkormányzat és a tűzoltó egyesület által közösen alapított köztestület, amely tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el, és önálló működési területtel rendelkezik.”

Megyénk mentő tűzvédelmi (tűz- és kárfelszámolás) ellátottsága a 4 hivatásos (Komárom, Esztergom, Tatabánya, Nyergesújfalu), a 4 önkéntes tűzoltósággal és a működő tűzoltó egyesületekkel országos viszonylatban is előkelő helyet foglalt el.

A megyei tűzoltó parancsnokság, majd 2000-től a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a megyei tűzoltó szövetség a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok közreműködésével 40 órás alapfokú tűzoltó tanfolyamokat szervezett, hogy minden önkéntes és létesítményi tűzoltó alapfokú képzésben részesüljön.

2004-ben 54 tűzoltó egyesület volt nyilvántartva a megyei bíróságon.

2016-ban 38 taggal rendelkezik a Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség.