Hírek


Merre tovább, Magyar Tűzoltó Szövetség?

2020-08-17 09:13:32

A szervezett tűzoltás és a Magyar Tűzoltó Szövetség idén 150 éves. Az elmúlt 150 év jól példázza: az önkéntes tűzoltók és a Magyar Tűzoltó Szövetség sorsa – a nehézségek ellenére, vagy éppen azért – összeforrt. Ezért dolgozunk azon, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség köztestületté váljon, és sokkal hatékonyabban tudja segíteni az önkénteseket hivatásuk gyakorlásában.

Az önkéntes és az önkormányzati tűzoltóságok az állami rendszerbe integráltan, a Magyar Tűzoltó Szövetség tagjaként végzik tevékenységüket. Célunk az, hogy az MTSZ köztestületként, a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem szerveivel együttműködve koordinálja tagjai tevékenységét.

Az MTSZ jelenleg is gondoskodik a nem hivatásos tűzoltó szervezetek koordinációjáról. Ezen túl kapcsolatot tart a külföldi tűzoltó szakmai szervezetekkel és részt vesz a nemzetközi és európai tűzoltószervezetek tevékenységében, továbbá képviselteti magát a Nemzetközi Tűzoltó Szövetségben (CTIF). Közreműködik a határon túli magyarlakta területek önkéntes tűzoltóságainak fejlesztésében, megerősítésében.

Az önkéntes tűzoltóság a kötelezően meghatározott alap és kiegészítő feladatait más társadalmi szervezet nem végezheti, ilyen célra más társadalmi szervezet nem alapítható, és a meghatározott feladatokat akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha a működési területén illetékes katasztrófavédelmi igazgatósággal írásbeli együttműködési megállapodást kötött, valamint a megyei (fővárosi) tűzoltó szövetség tagja, aki tagja a Magyar Tűzoltó Szövetségnek. A megyei, fővárosi tűzoltó szövetség tagja az adott megye, főváros területén működő tűzoltó szervezet. Több megyére kiterjedő feladatot vállaló tűzoltó szervezet a székhelye szerinti megyei, fővárosi tűzoltó szövetség tagja lehet.

 

A Magyar Tűzoltó Szövetség az önkormányzás elvén alapuló közhasznú jogállású köztestületté történő átalakítása után a következő feladatokat tudná ellátni:

a) Összehangolja, szervezi és fejleszti a tagszervezetek tevékenységét. Ennek során a települések önvédelmi képességének fejlesztése, a kisebb és a gyors lefolyású káreseteknél az önálló felszámolás feltételeinek megteremtése, nagy káreseteknél (kiterjedt területtüzek, ár- és belvíz, szélviharok, egyéb természeti vagy ipari katasztrófák) és sorozatban előforduló káreseteknél a beavatkozók gyors létszámtöbbszörözése, speciális mentési képességet igénylőknél a speciális eszközök és tudás, védekezésbe bekapcsolása.

b) A védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem szerveivel együttműködve koordinálja a tagszervezetek tevékenységét a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban.

c) A központi katasztrófavédelmi szerv szakmai felügyelete mellett gondoskodik a tűzoltó szervezetek szakmai besorolásáról.

d) Ellátja a tagjai sorába tartozó tűzoltó szervezetek számára jutatott költségvetési támogatás szakmai szempontok szerinti pályáztatását és az azzal kapcsolatos elszámoltatási feladatokat. Képzési, elismerési, egyenruházati, szakmai fokozati és versenyrendszert dolgoz ki és elősegíti az ahhoz szükséges működési feltételek megteremtését.

f) A hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, az önkormányzatokkal és a létesítményekkel együttműködve nyilvántartást vezet a tűzoltó szervezetek személyi, tárgyi és szervezeti tevékenységéről.

g) Nyilvántartást vezet a tűzoltókról, (önkéntes, önkormányzati, létesítményi, mentőszervezeti) részükre igazolványt állít ki, gondoskodik azok visszavonásáról, bevonásáról. A szükséges munkaegészségügyi eljárást követően a nyilvántartáson belül megjelöli a tűzoltói beavatkozói szolgálat és azok egyes feladatelemeinek ellátására jogosultakat.

h) Nyilvántartása alapján évente meghatározza az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok biztosításba bevont, beavatkozásra jogosult tagjainak szervezetenkénti névsorát és azt a katasztrófavédelmi szervekkel, valamint az érintett biztosító szervezettel együttműködve kezeli. Gondoskodik a biztosítási események nyilvántartásáról és jelentéséről.

i) Közreműködik a tagszervezetek beavatkozó tevékenységének elektronikus rendszerben történő nyilvántartásában (minősítési feltételek, kategóriába sorolás, együttműködési megállapodások a hivatásos tűzoltóságokkal, közreműködő, beavatkozó egyesületek, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok). Szükség szerint kezdeményezi a fejlesztési célok megfogalmazását.

j) A környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában való közreműködés szervezési feladataiban részt vesz. Szervező munkájával segíti a társadalmi szerepvállalást és a települések önvédelmi képességének erősítését.

k) Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tagjaként közvetlenül is részt vesz a katasztrófa- és tűzmegelőzésben.

l) Közreműködik a tűzvédelem és a tűzoltóságok fejlesztésének (oktatási, szervezeti, technikai) elősegítésében, részt vesz az ezzel kapcsolatos szabályozók kialakításában.

 

A Magyar Tűzoltó Szövetség ezzel, és sok más egyéb meglátással kapcsolatban megalkotott és 2017 decemberében közzétett egy fejlesztési koncepciót. A teljes fejlesztési koncepció itt érhető el.

Vissza